Het bestuur van de stichting en de partijen die de giften aan de stichting hebben gedaan, wensen dat meerjarige ondersteuning wordt verleend aan organisaties en op individuele partijen. Hierbij geldt als voorwaarde dat deze organisaties eveneens aangemerkt dienen te zijn als Algemeen Nut Beoogde Instelling.