STICHTING TEN CATE HUMAN HELP FOUNDATION
POSTBUS 6314
7503 GL ENSCHEDE
tencatehumanhelp@gmail.com

ANBI-formulier 

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter: de heer Drs. C.B.D.M. ten Cate
Penningmeester: de heer R.J.M.Hartman
Secretaris: mevrouw G.A.H. Jansen-Bijvank

BELONINGSBELEID
De bestuursleden hebben afgezien van een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Geef een reactie