Het aanwezige vermogen, de inkomsten uit dit vermogen en de nog te ontvangen giften in de komende 10 tot 15 jaar worden uitgegeven aan het doel van de Stichting.